આપની કરીકીર્દી ઘડવા

આપને શું મદદ જોઈએ છીએ?

ખોજ

કારકિર્દી માર્ગદર્શન માં ખુબ જ મહત્વ ની વસ્તુ એ છે કે આપ આપના વિચારો થી પરિચિત થાઓ અને એ મુજબ આપની મનપસંદ કારકિર્દી ની પસંદગી કરો. આ માટે અમારી પાસે સારા એવા

કરિયર આર્ટિકલ્સ

કારકિર્દી માર્ગદર્શન માં ખુબ જ મહત્વ ની વસ્તુ એ છે કે આપ આપના વિચારો થી પરિચિત થાઓ અને એ મુજબ આપની મનપસંદ કારકિર્દી ની પસંદગી કરો. આ માટે અમારી પાસે સારા એવા સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે જેનો

કરિયર ટુલ્સ

કરિયર ૧૦૮ એ ૮ અલગ-અલગસેવાઓદ્વારા વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ તેમજ શિક્ષકોને જોડવાનો પ્રયાસ કરે છે.અને તેમને કેરિયર એજ્યુકેશનને લગતી અમૂલ્ય માહિતીઓથી માહિતગાર કરવા એક પ્લેટફોર્મ ઉભુ કરાયેલ છે કે જેથી કરીને કેરિયર – એજ્યુકેશનના ફિલ્ડમાંથી કોઈ પણ વ્યકિત આ પ્લેટફોર્મના લાભથી વંચિત ના રહી જાય. આસેવાઓએટલે કે....

સમુદાય સાથે જોડાઓ

કરિયર ૧૦૮ એ ૮ અલગ-અલગસેવાઓદ્વારા વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ તેમજ શિક્ષકોને જોડવાનો પ્રયાસ કરે છે.અને તેમને કેરિયર એજ્યુકેશનને લગતી અમૂલ્ય માહિતીઓથી માહિતગાર કરવા એક પ્લેટફોર્મ ઉભુ કરાયેલ છે કે જેથી કરીને કેરિયર – એજ્યુકેશનના ફિલ્ડમાંથી કોઈ પણ વ્યકિત આ પ્લેટફોર્મના લાભથી વંચિત ના રહી જાય. આસેવાઓએટલે કે....

free counters